آموزش رشته های ورزشی
Header

ل

 

با سلام

کتاب معلم جدید (راهنمای تدریس ) پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم جهت استفاده همکاران قرار میگیرد

۴_۵۱۴۷۹۴۹۳۹۰۱۲۳۵۰۰۷۲

گروه آموزشی درس تربیت بدنی استانتنیس در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد کارگاه آموزشی «تنیس روی میز» را برای آموزگاران و دبیران تربیت بدنی در تاریخ ۳/ ۹/ ۹۵ راس ساعت ۱۴ در محل سالن ورزشی شهید پور مقدم واقع در خیابان آیت الله کفعمی برگزار نماید.